Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на „УПФ ТОПЛИНА” и „ППФ ТОПЛИНА”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на „УПФ ТОПЛИНА” и „ППФ ТОПЛИНА”. Пълният текст на решения № 231 -УПФ и  № 232 – ППФ може да намерите в раздал Административни документи / Решения