Решения на КФН – одобрено търгово предложение за закупуване акции на “ИПК Родина”АД, наложена временна забрана на търгово предложение за закупуване акции на “Рубин” АД

а свое редовно заседание от 14.01.2004 г. КФН взе следните решения:

1. Комисията одобри търгово предложение от “Обединени български вестници” АД,София, за закупуване на акции на ИПК “Родина” АД, София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “ПФБК”АД.Предложената цена на една акция е 6.84 лв.
2. Комисията наложи временна забрана на търгово предложение от “ТЕОС холдинг” ГМБХ, Австрия, за закупуване на акции на “Рубин” АД, Плевен от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционния посредник “Дилингова финансова къща” АД.