Решение от заседание на КФН от 31 юли 2013 г.

На свое заседание от 31 юли 2013 г. КФН взе следното решение:

Разреши на застрахователния брокер „Интеркарт Иншурънс Брокер” АД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на всички държави членки на ЕС.