КФН уведомява за отнемането на лицензa на застрахователното дружество “BINTERNATIONAL UNION INSURANCES S.A.”

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 22.07.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) относно отнемането на лицензa и откриване на производство по несъстоятелност за застрахователното дружество “BINTERNATIONAL UNION INSURANCES S.A.”.

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на горепосоченoто застрахователно дружество да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.