Решение на зам.-председателят на КФН, ръководещ управление

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност",  издаде одобрение на Станимир Каролев да  придобие пряко повече от 10 на сто от дяловете от капитала на финансова къща "Карол" АД, гр. София.