“РЕС ПРОДЖЕКТС” ООД и „АЛЕКСАНДЪР БРОКЕР” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва   “РЕС ПРОДЖЕКТС” ООД, София и „АЛЕКСАНДЪР БРОКЕР” ЕООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решенията 1561 и 1562 са публикувани в раздел „Документи”.