Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и деветмесечието на 2007 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2007 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 29 375 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 25 001 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2007 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 14 785 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите девет месеца на 2007 г. са общо 71 107. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 43 174 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2007 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2007 г.