Пламен Ялъмов е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на ЗПАД „Алианц България” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Пламен Ялъмов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на  Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Алианц България” АД, гр. София.
Решение 1570 може да намерите в раздел „Документи”.