Регистрация на застрахователните брокери в новата система за подаване на отчети и справки

Във връзка с новата информационна система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ), КФН уведомява всички застрахователни брокери, които все още не са подали заявление и публичен ключ на сертификата на електронния си подпис, че е необходимо да представят същите в най-кратки срокове.

Застрахователните брокери, които са регистрирани успешно в новата информационна система, са уведомени за потребителското си име, код за достъп и парола на посочените актуални e-mail и/или пощенски адреси и следва да активират профилите си.

Напомняме ви, че брокерите, които не се регистрират в системата няма да могат да изпълнят задължението си по чл. 162, ал. 3 от КЗ за подаване на отчети и справки и в резултат на това ще подлежат на съответните административно-наказателни санкции.