КФН проведе обучение за студенти от СУ „Св. Климент Охридски” на 15 ноември 2012 г.

На 15 ноември 2012г., Комисията за финансов надзор проведе образователна програма за студенти от СУ „Св. Климент Охридски” – Стопански факултет, специалност „Счетоводство и контрол”. Обучението беше открито от г-жа Антония Гинева, член на КФН, който отговаря за финансовото образование и защита на потребителите.

Панелистите изготвиха презентации, съобразени с магистърското обучение на студентите, като акцентираха върху надзорните и контролни функции на комисията. Лектори бяха експерти от КФН, които обясниха на студентите регулационната и надзорна функция на КФН над финансовите институции и пазарните участници, видовете надзор, най-чести нарушения в областта на небанковия финансов сектор и резултати от надзорната и контролна дейност на КФН. Засегнати бяха и специфичните дейности, чрез които „Застрахователен надзор” регулира пазара, както и взаимодействието на КФН с Европейските надзорни органи.