Разрешава се инвестирането на 350 000 лв. собствени средства на Здравноосигурително дружество „Планета” ЕАД в дялове на „Фокус Пропъртис АДСИЦ”

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което разрешава инвестирането на 350 000 лв. от собствените средства на Здравноосигурително дружество „Планета” ЕАД в дялове на „Фокус Пропъртис АДСИЦ”.

Решение № 429 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.