Радован Пушнар е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на Застрахователно дружество „КД ЖИВОТ” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобри Радован Пушнар за член на Съвета на директорите изпълнителен директор на Застрахователно дружество „КД ЖИВОТ” АД,
Решение № 593 е публикувано в раздел „Административни документи”.