Радостина Георгиева е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на “ГРАВЕ България Животозастраховане” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Радостина Георгиева за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на “ГРАВЕ България Животозастраховане” АД.
Пълния текст на решение 64 може да намерите в раздел „Документи”.