Радослав Гергов е одобрен за нов член на УС на ЗПАД “Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Радослав Гергов за нов член на управителния съвет на ЗПАД “Булстрад” АД.

Пълния текст на решение 545 може да намерите в раздел "Документи".