КФН одобри искане на инвестиционен посредник “Юнити инвест – 99”АД за отказ от лиценз

На  днешното си заседание  КФН одобри постъпило искане от “Юнити инвест – 99” АД за отказ от лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник