Радослав Диков е одобрен за изпълнителен директор на ЗК „Български имоти” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Радослав Диков за за изпълнителен директор на ЗК „Български имоти” АД.

Решение 432 може да намерите в раздел „Административни документи”.