Работно посещение на експерти от Комисията за надзор върху частната пенсионна система на Румъния в управление „Осигурителен надзор” на КФН

От 05.10. до 09.10.2009 г. румънски експерти от Комисията за надзор върху частната пенсионна система са на работно посещение в КФН за установяване на делови контакти и обмяна на информация с техните колеги от българския надзорен орган. На срещите се дискутират теми от взаимен интерес, свързани с надзора върху допълнителното пенсионно осигуряване в България и Румъния, пенсионното законодателство и прилагането му, както и защитата на осигурените лица и пенсионерите. Визитата ще положи началото на добро сътрудничество и ползотворни връзки между двата надзора.