Публикуван е третият брой на официалния бюлетин на КФН за 2012 година

От създаването си КФН издава месечен официален бюлетин, който съдържа информация за дейността на комисията, за направените промени в нормативната уредба през месеца, решенията от заседанията, както и индивидуалните административни актове на тримата заместник-председатели на КФН през месеца.

Официалният бюлетин на Комисията за финансов надзор за месец март е публикуван в раздел „За комисията” – „Бюлетини на КФН” .