Одобрени са изменения в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД “Бъдеще” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор” , издаде три решения, с които одобри измененията и допълненията в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД

 Решенията № 271 – УПФ, № 272- ППФ и  № 273 – ДПФ са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.