Публикуван е проект на Наредба за документите и реда за съставянето им при ПТП и реда за информиране между МВР, КФН и Информационния център към ГФ

На интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба” , „Проекти” е публикуван проект на Наредба за документите и реда за съставянето им при пътно транспортни произшествия и реда за информиране между МВР, КФН и Информационния център към ГФ и приложенията към нея.