Публикуван е ноемврийският брой на информационния бюлетин на КФН

Поредният ноемврийски брой на информационния бюлетин на КФН е публикуван на нашата интернет страница, раздел „Публикации”. В настоящето издание наред с новините и важните за комисията събития, са представени серия коледни картички, нарисувани специално за КФН от малчуганите  от дома  за деца, лишени от родителски грижи в с. Тотлебен.