Проведе се семинар на тема „Корпоративно управление” за широката публика, организиран от КФН на 9 юни 2010 г.

seminar_09_06_2010. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.На 9 юни 2010 г. Комисията за финансов надзор проведе открит семинар на тема „Корпоративно управление” в хотел Arena di Serdica. Лектори на форума бяха изявени италиански експерти по въпросите на корпоративното управление, както и изтъкнати български специалисти в същата сфера, а именно:
1) г-н Кармине Ди Ноя, заместник-генерален директор на Италианската асоциация на публичните компании (ASSONIME);
2) г-жа Елена Компарато, началник на отдела по гражданско право, корпоративно право и финансови операции в италианското Министерство на икономиката и финансите (представляваща Италия в работните групи на Европейския съвет)
3) проф. д.ик.н. Бистра Боева, ръководител катедра „МИО и Бизнес” в УНСС, член на българската Национална комисия по корпоративно управление;
4) г-н Огнян Донев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Софарма” АД; председател на българската Национална комисия по корпоративно управление.
Лекторите представиха различните гледни точки относно дяловия капитал, правата на акционерите, ролята и ефективността на борда на директорите, на различните комитети (пр. комитета, определящ възнагражденията на директорите) и на независимите директори, сделките между свързани лица, стратегиите, приложими спрямо прилагането на принципите на корпоративното управление (публични, частни, формални и неформални), ефективността на саморегулирането и последните развития в тази област.
На събитието присъстваха представители на публични  компании в България, на всички браншови асоциации в областта на небанковия финансов сектор, както и преподаватели и студенти от икономическите университети, експерти от КФН и журналисти. 
Семинарът е организиран по линия на Туининг проект BG/2007/IB/EC/02 „Допълнително укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор с цел ефективно прилагане на Европейското законодателство”, който се изпълнява съвместно с Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Презентациите от събитието са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел събития.

Проведе се семинар на тема „Корпоративно управление” за широката публика, организиран от КФН на 9 юни 2010 г.

На 9 юни 2010 г. Комисията за финансов надзор проведе открит семинар на тема „Корпоративно управление” в хотел Arena di Serdica. Лектори на форума бяха изявени италиански експерти по въпросите на корпоративното управление, както и изтъкнати български специалисти в същата сфера, а именно:
1) г-н Кармине Ди Ноя, заместник-генерален директор на Италианската асоциация на публичните компании (ASSONIME);
2) г-жа Елена Компарато, началник на отдела по гражданско право, корпоративно право и финансови операции в италианското Министерство на икономиката и финансите (представляваща Италия в работните групи на Европейския съвет)
3) проф. д.ик.н. Бистра Боева, ръководител катедра „МИО и Бизнес” в УНСС, член на българската Национална комисия по корпоративно управление;
4) г-н Огнян Донев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Софарма” АД; председател на българската Национална комисия по корпоративно управление.
Те представиха различните гледни точки относно дяловия капитал, правата на акционерите, ролята и ефективността на борда на директорите, на различните комитети (пр. комитета, определящ възнагражденията на директорите) и на независимите директори, сделките между свързани лица, стратегиите, приложими спрямо прилагането на принципите на корпоративното управление (публични, частни, формални и неформални), ефективността на саморегулирането и последните развития в тази област.
Присъстваха представители на водещите компании в България, на всички финансови асоциации, както и преподаватели и студенти от икономическите университети, експерти от КФН и журналисти. 
Семинарът е организиран по линия на Туининг проект BG/2007/IB/EC/02 „Допълнително укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор с цел ефективно прилагане на Европейското законодателство”, който се изпълнява съвместно с Министерството на икономиката и финансите на Италия.