Петър Чобанов изнесе презентация на тема „Отражението на кризата в небанковия сектор и възможностите за минимизиране на негативните последици” на конференцията „Банки Инвестиции Пари”, 8 юни 2010 г.

BIP_Chobanov. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.