Протоколи от заседания на КФН за избор на нова сграда

По повод появили се спекулации в медиите, КФН оповестява, че на проведено свое заседание от 13 септември 2012г., по протокол номер 46 от същата дата, както и на заседание от 31 януари 2013г., по протокол номер 5 от същата дата – http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Protokol.pdf  – като колективен орган е взела единодушно решение за избор на нова сграда и, съответно за одобрение на договор за наем на нова сграда, предназначена за нуждите на Комисията.

Решенията са подписани от всички членове на КФН. Прикачените документи, а именно – протоколи от заседанията на Комисията по тези точки, доказват истинността на горните факти.

Очевидно е, че днешното писмо до медиите, адресирано от името на заместник – председателите  г-н Николай Попов  – “Надзор на инвестиционната дейност” и г-н Борислав Богоев -“Застрахователен надзор”, е несъстоятелно и клеветническо, и представлява груб опит за злоупотреба със служебно положение, с цел постигане на конюнктурни лични интереси и манипулиране на общественото мнение.