Приложени са принудителни административни мерки спрямо „Мен инвестмънт груп” АД и „Българска Роза Пловдив” АД

 

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Мен инвестмънт груп” АД  да представи в КФН годишен финансов отчет за дейността си  за 2010 г.

 „Българска Роза Пловдив” АД е задължено да представи своя годишен финансов отчет за дейността  за 2010 г. пред обществеността чрез  информационна агенция или друга медия.

Решения  № 471 и № 474  са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.