Приложена е принудителна административна мярка на осем публични дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, наложи 8 принудително административни мерки, с които задължи “ЯВОР” АД, “ХАН КРУМ” АД, “ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ” АД, “РОДОПСКА СЛАВА” АД, “ЗММ ЯКОРУДА” АД, “СТОМАНЕНИ ТРЪБИ” АД, “ИНТЕРИОР” АД и “СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” АД  да отстранят непълнотите в представените годишни отчети за 2004 г.
Пълния текст на решенията 608, 609, 610, 611, 512, 613, 614 и 615 може да намерите в раздел “Документи”.