Приложена е принудителна административна мярка на “Електроапаратурен завод” АД, гр. Пловдив

   
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  членовете на управителния орган на “Електроапаратурен завод” АД, гр. Пловдив, да предложи на общото събрание на акционерите, насрочено за 26.04.2006 г., да не подлага на гласуване т. 8 от дневния ред.

Пълния тест на решение 300 може да намерите в раздел „Документи”.