Приложена административна мярка спрямо

Димана Ранкова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", реши да задължи Съвета на директорите на "Изотсервиз-Холдинг" АД за следното:
а) да уведоми общото събрание на акционерите, насрочено за 11 декември 2003 г. в София, за приложена принудителна административна мярка;
б) да оттегли своите предложения за решения по дневния ред на общото събрание; и
в) да предложи на общото събрание да не приема решения по т. 1 и 2 от обявения дневен ред.