“Български имоти” получи разрешение да предлага за…

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, временно изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", даде допълнително разрешение на ЗК "Български имоти" АД да извършва новите видове застраховки – "Правни разноски" и "Гаранции" .
Г-н Кафелов одобри Галина Мирчева за актюер на ЗАД"Виктория" и Пламен Пътев за актюер на ЗД "Бул инс".

Пълния текст на решенията № 542 – ОЗ, № 543 – ОЗ, № 550 – ОЗ и № 551 – ОЗ може да намерите в раздел "Документи".