Представители на КФН участваха в Петата национална конференция „Актуални проблеми на застраховането и осигуряването – 2006г.”, която се проведе в Свищов на 5 и 6 юни т.г.

Заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн и Бисер Петков, заедно с експерти от управленията, взеха участие в Петата национална конференция „Актуални проблеми на застраховането и осигуряването – 2006г.”, която се проведе в Свищов на 5 и 6 юни т.г. Застрахователният форум бе организиран от Стопанска академия "Димитър Ценов" със съдействието на фондация "Проф. д-р Велислав Гаврийски", Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Висшето училище по застраховане и финанси, Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, браншовите организации на здравноосигурителните компании и застрахователните брокери.

По време на двудневния форум участниците очертаха актуалното състояние на застрахователния пазар в България и бе направен обзор на готовността на бранша за прилагането на Кодекса за застраховането. По отношение на допълнителното пенсионно осигуряване акцентът беше поставен върху предизвикателствата и отговорностите на пенсионноосигурителната система във връзка с европейската интеграция.

Презентации на лектори от КФН:

Предизвикателствата пред допълнителното пенсионно осигуряване в процеса на присъединяване към Европейския съюз
Бисер Петков – заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”

Обзор на готовността на застрахователния пазар за прилагане на Кодекса за застраховането
Николай Петков – началник-отдел „Регулаторна политика” към управление „Застрахователен надзор”, КФН

Регламентиране на фазата на изплащане – фондове за допълнително пенсионно осигуряване
Божидар Първанов – началник-отдел „Оценка на риска” към управление „Осигурителен надзор” , КФН