Председателят на КФН взе участие в учредителното заседание на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) във Франкфурт на Майн

Днес се проведе учредителното заседание на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) във Франкфурт на Майн. В него взеха участие 82 членове на съвета, сред които 27-те управители на националните централни банки на страните от ЕС, Президентът и Вицепрезидентът на ЕЦБ, представителят на Европейската комисия Оли Рен, еврокомисар по икономическите и валутни въпроси, председателите на трите нови европейски надзорни органа, високопоставени представители на националните надзорни органи на държавите членки и председателят на Икономическия и финансов комитет.
България беше представена от г-н Иван Искров, управител на БНБ, г-н Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор. На заседанието бе приет пакет от документи, които определят рамката на дейността на ЕССР, и бе утвърдена работната програма за 2011 година. Бяха избрани и членовете на Управителния комитет на ЕССР – г-н Марек Белка, управител на централната банка на Полша, г-н Марио Драги, управител на централната банка на Италия, г-н Атанасиос Орфанидес, управител на Централната банка на Кипър и г-н Аксел Вебер, президент на централната банка на Германия. За председател на Консултативния технически комитет бе избран г-н Стефан Ингвес, управител на централната банка на Швеция. Генералният съвет утвърди процедурата и критериите за избор на членовете на Консултативния научен комитет.
Следващото заседание на Генералния съвет ще се проведе на 18 март 2011 г. във Франкфурт на Майн.