ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КФН СТОЯН МАВРОДИЕВ ПОЗДРАВИ БАНКЕРИТЕ ПО ПОВОД 20 г. ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Поздравления отправиха и Президентът на Република България – г-н Росен Плевнелиев, както и Управителят на БНБ – г-н Иван Искров

 

Вчера, 3 април, се проведе официален коктейл по случай 20 г. от създаването на Асоциацията на банките в България – най-престижната организация в сектора. Тържеството откриха Председателят на Асоциацията и домакин на събитието – г-н Левон Хампарцумян, Президентът – г-н Росен Плевнелиев, Управителят на Българска Народна Банка – г-н Иван Искров, както и Председателят на Комисията за Финансов Надзор – г-н Стоян Мавродиев. В словото си г-н Мавродиев каза: ” От името на Комисията за финансов надзор и лично от свое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай 20-годишнината от създаването на Асоциацията на банките в България.

         Убеден съм, че и занапред Асоциацията ще продължи да работи при пълна демократичност, доброволност и колегиалност в тясно и ползотворно сътрудничество с представителите на държавните институции и бизнес средите.

         От своя страна, Комисията за финансов надзор е активен и конструктивен партньор в търсенето на възможности за създаване на условия за развитие на инвестиционната среда в България. През последната година КФН съществено допринесе за укрепването на законодателната база, утвърждаването на европейските и световни стандарти в търговията с ценни книжа у нас. В условията на глобалната финансова криза, основните предизвикателства пред Комисията бяха насочени към насърчаване на публичните емисии и утвърждаване на доверието в тях посредством развитие на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност, повишаване на прозрачността в работата на публичните компании и на дружествата, оказващи подобни финансови услуги от общ интерес. Като регулаторен орган КФН ще продължи да работи за завръщането на българските и чуждестранните инвеститори.

         Желая Ви нови професионални успехи, кураж, последователност, разбиране и подкрепа за изпълнението на важната за цялото общество кауза – осигуряване на финансова и икономическа стабилност.”.

 С присъствието си събитието уважиха представители на държавните институции, бизнеса и медиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КФН СТОЯН МАВРОДИЕВ ПОЗДРАВИ БАНКЕРИТЕ ПО ПОВОД 20 г. ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Поздравления отправиха и Президентът на Република България – г-н Росен Плевнелиев, както и Управителят на БНБ – г-н Иван Искров

 

Вчера, 3 април, се проведе официален коктейл по случай 20 г. от създаването на Асоциацията на банките в България – най-престижната организация в сектора. Тържеството откриха Председателят на Асоциацията и домакин на събитието – г-н Левон Хампарцумян, Президентът – г-н Росен Плевнелиев, Управителят на Българска Народна Банка – г-н Иван Искров, както и Председателят на Комисията за Финансов Надзор – г-н Стоян Мавродиев. В словото си г-н Мавродиев каза: ” От името на Комисията за финансов надзор и лично от свое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай 20-годишнината от създаването на Асоциацията на банките в България.

         Убеден съм, че и занапред Асоциацията ще продължи да работи при пълна демократичност, доброволност и колегиалност в тясно и ползотворно сътрудничество с представителите на държавните институции и бизнес средите.

         От своя страна, Комисията за финансов надзор е активен и конструктивен партньор в търсенето на възможности за създаване на условия за развитие на инвестиционната среда в България. През последната година КФН съществено допринесе за укрепването на законодателната база, утвърждаването на европейските и световни стандарти в търговията с ценни книжа у нас. В условията на глобалната финансова криза, основните предизвикателства пред Комисията бяха насочени към насърчаване на публичните емисии и утвърждаване на доверието в тях посредством развитие на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност, повишаване на прозрачността в работата на публичните компании и на дружествата, оказващи подобни финансови услуги от общ интерес. Като регулаторен орган КФН ще продължи да работи за завръщането на българските и чуждестранните инвеститори.

        Желая Ви нови професионални успехи, кураж, последователност, разбиране и подкрепа за изпълнението на важната за цялото общество кауза – осигуряване на финансова и икономическа стабилност.”.

 С присъствието си събитието уважиха представители на държавните институции, бизнеса и медиите.