Председателят на КФН коментира развитието на капиталовия пазар след присъединяването ни към ЕС на Българския финансов ИТ форум

„С въвеждането на редица директиви в областта на капиталовите пазари, целящи по-висока степен на защита на инвеститорите, както и по-ефективен и прозрачен пазар, се предоставиха и широки инвестиционни възможности за всички пазарни участници. Едновременно с това, новите изисквания са предизвикателство пред  развитието на информационните технологии с оглед създаването на оперативна и надеждна пазарна инфраструктура.”  – коментира Апостол Апостолов, председател на КФН, пред участниците в Българския финансов ИТ форум под надслов „10 години бизнес и технологии  – ръка за ръка в българския финансов свят”.

На събитието присъстваха Пламен Орешарски, министър на финансите, Николай Василев, министър на държавната администрация и административната реформа, постоянният представител на Световната банка в България г-н Фихтл и други официални лица.

В своето изказване г-н Апостолов очерта основните промени в нашето законодателство в резултат въвеждането на европейските директиви от областта на капиталовите пазари, тяхното въздействие върху бизнеса и коментира предизвикателствата, пред които са изправени не само надзорната институция, но  и всички пазарни участници.