„Но Риск” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа  „Но Риск” ЕООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 453 може да намерите в раздел „Документи”.