Председателят на КФН г-н Апостол Апостолов и заместник-председателят г-жа Ралица Агайн участваха в откриването на Генералната асамблея на Съвета на бюрата „Зелена карта” , 1 – 2 юни, гр. София

България в лицето на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) бе домакин на 40-та Генерална Асамблея на Съвета на бюрата, която се проведе на 1 и 2 юни в София. Във форума взеха участие 44 страни членки на системата „Зелена карта”.

Официални гости на срещата бяха Пламен Орешарски – министър на финансите, Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.

Асамблеята беше открита от Атанас Табов – председател на УС на НББАЗ, който отправи приветствие към гостите и всички присъстващи. Експозе за състоянието и развитието на финансовия сектор в България представи Пламен Орешарски. Слово изнесе и Апостол Апостолов, а експозе на тема „Състоянието и развитието на българския застрахователен пазар” представи Ралица Агайн.

Презентации

Приветствено слово на г-н Апостол Апостолов по повод откриването на 40-та Генерална Асамблея на Съвета на бюрата на 01.06.2006 г. – Кемпински Хотел Зографски

Приветствено слово на Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, за откриването на 40 – та Генерална Асамблея на Съвета на Бюрата