Председателят и зам.-председателят на КФН ще участват в Генералната асамблея на Съвета на бюрата „Зелена карта”

Г-н Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор и г-жа Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” ще вземат участие в  40-та Генералната асамблея на Съвета на бюрата, която ще се проведе на 1 и 2 юни 2006 г. .
Г-н Апостол Апостолов ще отправи приветствено слово към аудиторията, а г-жа Ралица Агайн ще представи експозе на тема „Състояние и развитие на застрахователния пазар в България”.
Домакин на 40-та Генерална Асамблея на Съвета на бюрата е  Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ), което е член на международната система “Зелена карта” от 1 април 2002 год. НББАЗ  е сдружение на българските застрахователни компании, лицензирани да сключват застраховки “Гражданска отговорност”. Традиционно всяка година се провежда Генерална асамблея на Съвета на бюрата, което представлява редовно годишно събрание на всички членове на тази система.