Предприети са мерки по реорганизация на застрахователните предприятия Novit Assicurazioni S.p.A. в Италия

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 31.03.2011 г. е получила информация от Застрахователния надзор на Италия ISVAP за предприемане на мерки по реорганизация на застрахователни предприятия Novit Assicurazioni S.p.A. с централа Via Pisa, 29 10152 TORINO (I) и Sequoia Partecipazioni S.p.A. с централа Piazza Maria Teresa, 3 10123 TORINO (I). Посочените дружества не са изпращали нотификация за извършване на дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи от страницата на ISVAP на адрес http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F11352/isvp2877.pdf