„ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ” ЕООД се вписва в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери „ПОРШЕ ИНШУЪРЪНС БРОКЕР БГ” ЕООД, София.
Пълния текст на решение 1030 може да намерите в раздел „Документи”.