Получени са две уведомления от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство и от Финансовия надзор на Унгария за прехвърляне на застрахователни портфейли

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 20.01.2012 г. е получила информация от Органа за финансови услуги на Обединеното Кралство относно прехвърляне на част от животозастрахователния портфейл от AXA Wealth Limited на Winterthur Life UK Limited и прехвърляне на част от животозастрахователния портфейл от Winterthur Life UK Limited на AXA Wealth Limited. Прехвьрлянето е одобрено от техния Върховен съд на 14.09.2011 г. и е в сила от 01.10.2011 г. От посочените дружества AXA Wealth Limited има право да упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 20.02.2012 г. е получила информация от Финансовия надзор на Унгария относно прехвърляне на застрахователния портфейл от Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA на Euler Hermes Magyar Hitelbiztositó Zártkörűen Működő Részvénytársaság в сила от 31.12.2011 г. От посочените дружества Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA e имало право да упражнява дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.