ПОК „ДСК-Родина”АД получи разрешение за управление на доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, издаде разрешение на ПОК „ДСК-Родина”АД за  управление на доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК- Родина”. Това е вторият фонд по професионални схеми, който получава разрешение.

Пълния текст на решение 978 може да намерите в раздел „Документи”.