Подписан е Меморандум за разбирателство, за взаимна помощ и обмяна на информация между КФН и Македонската агенция за надзор на пенсионни фондове

На 14 април 2004 г.  в Комисията за финансов надзор  официално  беше  подписан Меморандум за разбирателство, за взаимна помощ и обмяна на информация между КФН и Македонската агенция за надзор на пенсионни фондове.
Основната цел е да се задълбочи сътрудничеството между двата регулаторни органа, да се разработят и усъвършенстват механизмите за обмяна на опит и информация  във връзка с пенсионната реформа и регулацията на осигурителните пазари в България и Македония.