Петра Клвацова – Купър е одобрена за член на УС и изпълнителен директор на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което одобри   Петра Клвацова – Купър за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Джи Пи Презастраховане” ЕАД, гр. София. С друго решение тя отказа да одобри Димитър Танчев за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Дженерали Животозастраховане” АД.
Решенията 28 и 40 може да намерите в раздел „Документи”.