Петима кандидати се допускат до провеждането на изпит за професионална квалификация на застрахователни брокери, насрочен за 09 декември 2006 г.

Във връзка с насрочения за 09 декември 2006 г. от Комисията за финансов надзор изпит за придобиване на професионална квалификация на застрахователни брокери бяха подадени заявления, които се разгледаха от управление „Застрахователен надзор”. До този момент са допуснати до провеждането на изпит за професионална квалификация, пет лица.

Срокът за кандидатстване за явяване на изпит за придобиване на професионална квалификация на застрахователен брокер не е изтекъл, подаването на документи е до 24 ноември 2006 г.
Пълния текст на решение 1077 може да намерите в раздел „Документи”.