Милка Велева е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗПАД „Булстрад”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Милка Велева за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗПАД „Булстрад”.
Пълния текст на решение 1076 може да намерите в раздел „Документи”.