Петър Чобанов изнесе презентация на тема „Отражението на кризата в небанковия сектор и възможностите за минимизиране на негативните последици” на конференцията „Банки Инвестиции Пари”

В рамките на тридневното финансово изложение и конференция „Банки Инвестиции Пари” се проведе сесия на тема „Отражението на кризата в небанковия сектор и възможностите за минимизиране на негативните последици” с модератор Николай Василев, Изпълнителен директор Експат Капитал. Лектори в този панел бяха Петър Чобанов, Председател на КФН, Иван Такев, Изпълнителен директор на БФБ, Любомир Бояджиев, Председател на БАЛИП и Никола Янков, Председател на СД на Експат Капитал.
В своите презентации лекторите застъпиха проблемите на капиталовия ни пазар в момента, причиниje за влошеното състояние, както и възможните мерки за възстановяването му.
Презентацията на Петър Чобанов е публикувана в раздел „Събития”.