Пет дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

 

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

 „АГРО – СТАРТ” ЕООД, гр. Варна,
„БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ ИНТЕР ИНС” АД, София,
„РИД КОМЕРС” АД, София,
„МАРЕЛ БРОКЪРС” ООД, София,
„ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР КЕПИТЪЛ” ООД, гр. София,

Пълния текст на решенията 932, 933, 934, 935 и 936 може да намерите в раздел „Документи”.

Пет дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери следните дружества:
„ПФОЕ АГЕНЦИЯ” ЕООД, София,
"ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КЪЩА ИНС КОНСУЛТ” ЕООД, София, 
"БРОКЕР 2001” ЕАД, София,
„ТОТАЛ ИНС” ООД, София,
“ЙОАННА 97” ООД,София,

Пълния текст на решения 781, 782, 786, 787 и 794 може да намерите в раздел „Документи”.