“Пенсионноосигурително дружество Алианц България” …

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков отказа издаването на разрешение на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД да запази дела на инвестициите на управлявания от него "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" в банкови депозити в размер до 35 на сто от активите на фонда за срок от още един месец.

Пълния текст на Решение 678 може да намерите в раздел "Документи"