„Пенсионноосигурителен институт” АД получи разрешение за управление на универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде разрешения за управление съответно на универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД. След издаване на разрешенията за управление на пенсионните фондове и вписването им  в окръжния съд дружеството ще може да започне да извършва дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

Пълния текст на решения 1098, 1099 и 1100 може да намерите в раздел „Административни документи”.