Одобрени са нови членове в ръководствата на две застрахователни компании и един нов застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри Орлин Пенев за прокурист на ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, гр. София и Мария Масларова-Гъркова за изпълнителен директор на ЗПК „Лев Инс” АД, гр. София.
В регистъра на застрахователните брокери се вписва „УЛАНИ” ЕООД, гр. Пловдив.
Решенията 1094, 1095, и 1096 може да намерите в раздел „Документи”.