„Пенсионно-осигурителна компания Доверие” АД е одобрена за член на съвета на директорите на “Булстрад – здравно осигуряване” АД

Управление "Застрахователен надзор" одобри  „Пенсионно-осигурителна компания Доверие” АД за член на съвета на директорите на “Булстрад–здравно осигуряване” АД.
Янко Димитров Янков е одобрен за представител на „Пенсионно-осигурителна компания Доверие” АД в съвета на директорите на „Булстрад – здравно осигуряване” АД.

Пълния текст на решение 413 може да намерите в раздел "Документи".